Skelbimai

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2018-08-31)

 

- Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru (plg. Kan. 475). Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas.

- Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso - bylos Postulatoriumi (plg. Konst. "Divinus Perfectionis Magister"). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro pareigas lietuvių sielovadoje.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-08-26

 

1. Ateinantį sekmadienį (rugsėjo 2 d.), pradedant Naujuosius mokslo metus, kviečiame maldai už mūsų parapijos moksleivius, mokytojus ir studentus, prašant jiems Dievo palaimos, kad siekdami žemiškojo, nepamirštų ir dieviškojo mokslo. Šv. Mišios katedroje 12 val. bus švenčiamos už parapijos mokinius, mokytojus, mokyklų vadovus, studentus... Kviečiame dalyvauti!

2018 m. rugpjūčio 19 d., sekmadienį Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >>

Puslapiai