Skelbimai

Kviečiame piligrimus!

Popiežiaus kelionės į Lietuvą metu kviečiame piligrimus vykstančius į susitikimus su Šventuoju Tėvu Kaune arba Vilniuje užsukti į Kaišiadorių katedrą maldai prie palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofago.

Visas šias šventines dienas Kaišiadorių katedra bus atvira piligrimams iš Lietuvos ir iš užsienio valstybių.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-09-09

 

Kaip buvo skelbta, rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Tai istorinis įvykis Lietuvoje.

Iš anksto atkreipiame dėmesį, kad rugsėjo 23 d., sekmadienį, katedroje nebus švenčiamos Mišios, nes šios parapijos kunigai privalės dalyvauti Mišiose ir susitikime su Popiežiumi Kaune. Mišios taip pat nebus švenčiamos ir aplinkinėse parapijose.

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2018-08-31)

 

- Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru (plg. Kan. 475). Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas.

- Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso - bylos Postulatoriumi (plg. Konst. "Divinus Perfectionis Magister"). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro pareigas lietuvių sielovadoje.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-08-26

 

1. Ateinantį sekmadienį (rugsėjo 2 d.), pradedant Naujuosius mokslo metus, kviečiame maldai už mūsų parapijos moksleivius, mokytojus ir studentus, prašant jiems Dievo palaimos, kad siekdami žemiškojo, nepamirštų ir dieviškojo mokslo. Šv. Mišios katedroje 12 val. bus švenčiamos už parapijos mokinius, mokytojus, mokyklų vadovus, studentus... Kviečiame dalyvauti!

Puslapiai