MARIJOS LEGIONAS

 

Marijos Legionas yra katalikiška pasauliečių Švč. M. Marijos Vardo organizacija.

Pagrindinė veikla – pasaulietinė evangelizacija. Nariai savo veiklą vykdo tik su katalikų hierarchų pritarimu. Lanko ligonius, jaunas šeimas, platina katalikišką spaudą. Lietuvoje veikia Marijos Legiono bendruomenė. Visų Šventųjų Karalienės prezidiumo prie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos atsakingas asmuo: Kudzinienė Marijona; tel.: 861491340.