DĖL 2% PARAMOS RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS

 

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą, kiekvienas Lietuvos pilietis 2% valstybei sumokėto fizinių asmenų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra. Norėdami dalį mokesčių paskirti pasirinktai nepelno organizacijai remti, mokesčių mokėtojai turi užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ iki 2% pajamų mokesčio sumos pervesti toms organizacijoms, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą, tarp jų, Katalikų Bažnyčios parapijos. Prašome paremti Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija.

Klebonas

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Kaišiadorių parapijai

Rekvizitai:

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija

Į. k. 191242014, T. Brazio g. 6; 56121 Kaišiadorys

Luminor bankas

A.s. LT044010040500071006

Tel. (8 346) 52404; mob. Tel.: 8 655 25 502

El.p.: kaisiadoriup@gmail.com

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidedate prie Kaišiadorių parapijos veiklos, skirdami mums 1 ar 2 procentus savo pajamų mokesčio.

Kadangi informacija apie rėmėjus ir jų suteiktą paramą yra konfidenciali, negalime skelbti tai viešai, bet dėkojame Jums  kiekvienam asmeniškai. Taip pat  norime, kad žinotumėte, jog mums svarbi kiekviena auka, kokia didelė ar maža ji būtų. Visa Kaišiadorių parapijos veikla – išlaikoma ištikimų tikinčiųjų dėka!