Dėl Visų šventųjų ir Vėlinių...

 

     Artėjant Vėlinių – maldų už mirusius aštuondieniui, atkreipiame dėmesį, jog katedros prieangyje prie stalelio galima palikti auką šv. Mišioms už mirusius artimuosius, nurodant mirusių vardus; šv. Mišios šiomis intencijomis katedroje bus švenčiamos per visą Vėlinių aštuondienį - lapkričio 1-8 dienomis.

Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų liturginė iškilmė privaloma katalikams; šv. Mišios katedroje - 10, 12 val. ir vakare - 18 val. - už mirusiuosius aukotojų intencija. Lapkričio 1 d. šv. Mišios už mirusiuosius (dar) bus švenčiamos ir Kaišiadorių kapinėse – 15 val., po Mišių – Vėlinių procesija.

Lapkričio 2 d. – Vėlinės – mirusiųjų minėjimo liturgijoje diena; šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10, 12 ir 18 val.

Vėlinių aštuondienyje tikintieji, jei dalyvauja Mišiose už mirusius ir priima šv. Komuniją, pamaldžiai aplankę kapines - ten pasimeldę gali pelnyti atlaidus mirusiesiems. Pasinaudokite šia galimybe.

Vėlinių aštuondienyje klebonas lankys parapijos kapines ir kviečia kartu melstis šių vietovių tikinčiuosius:

  • Lapkričio 2 d. – 15 val. švęs Mišias už mirusiuosius Vilkiškių kapinių koplyčioje.

  • Lapkirčio 3 d. – lankys šias kapines: 11.30 val. – Miežonių, 12.00 val. – Vilionių ir 12.30 val. – Beištrakių kaime.  

                   Klebonas