KVIEČIAME dalyvauti Šv. Rašto paskaitose - susitikimuose, tema: "Kalno pamokslas".

 

Lekrotius - kunigas Šv. Rašto teologijos žinovas Mozė Mitkevičius, Vilniaus kunigų seminarijos dėstytojas, katalikiškų radijo laidų pašnekovas.

Paskaitų laikas: spalio 11 ir 18 d. bei lapkričio 15 ir 22 d.
Vieta: Birutės g. 9, Kaišiadorys (Vyskupijos sielovados centras - 3 aukštas)
Pradžia: 19 val. (dalyvavimas nemokamas)

Kalno pamokslas mums suteikia pamatinius Dievo karalystės principus. Kalno pamoksle Jėzus kalba apie krikščionišką elgesį, tai yra apie krikščionišką moralę arba etiką. Todėl Naujajame Testamente nebeliko Mozės įstatyme nurodytos „proporcingumo taisyklės“ – „akis už akį, dantis už dantį.“ Evangelijoje sakoma: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus..."