Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2018-04-29

 

1. Šį sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Tikintieji Lietuvoje, atsiliepdami į Visuotinės Bažnyčios raginimą, šią dieną kasmet mini paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. Taip pat šią dieną kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto visu gyvenimu skleisti gyvybės evangeliją.

2. Ateinantį - pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje minima Motinos diena. Motinos dieną šv. Mišios katedroje 8, 10 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, o vakare 18 val. - už mirusias; už mirusias motinas šv. Mišios dar bus švenčiamos ir pirmadienį po Motinos dienos.

3. Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadienį pusę valandos prieš Mišias vakare – (17.30 v.), o sekmadienį – pusę valandos prieš sumą (11.30 v.). Kviečiame dalyvauti!

4. Kaišiadorių vyskupas emeritas kviečia kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį dalyvauti Mišiose ir gegužinėse pamaldose Guronyse, Rožinio slėpinių kelio šv. Juozapo koplyčioje, pamaldų pradžia - 15.30 val...

Klebonas