Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-05-06

 

Ateinantį sekmadienį Bažnyčia švęs Šeštines, Viešpaties žengimo į dangų iškilmę liturgijoje. 

Taip pat kviečiame tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines (nuo šio penktadienio, 2018-05-11 d.) kasdien melstis į Šventąją Dvasią malda „Dvasia, Viešpatie, ateik...“. Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoje bendruomeninės maldos.

 Gegužinės pamaldos, skirtos Dievo Motinos Marijos garbei, katedroje - šiokiadieniais pusė valandos prieš Mišias vakarais – (17.30 v.), o sekmadieniais – pusė valandos prieš Sumą (11.30 v.). Kviečiame dalyvauti!

Kaišiadorių vyskupas emeritas kviečia kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį dalyvauti Mišiose ir gegužinėse pamaldose Guronyse, Rožinio slėpinių kelio šv. Juozapo koplyčioje, pamaldų pradžia - 15.30 val.

Klebonas