Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-05-13

 

A) Ateinantį sekmadienį - gegužės 20 d. - švęsime Sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę liturgijoje.

- Kaišiadorių parapijoje Sekminių šventei skirta programa prasidės gegužės 19 d. - ateinantį šeštadienį - 22 val. žvakių procesija Gedimino gatve. Kviečiame iki 22 val. susiburti Prekybos centro “IKI” aikštelėje, dalyvauti procesijoje ir visoje programoje: 23 val. katedroje vyks konferencija, po to, iki ryto 8 val. - Šlovinimas, giesmės ir Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame dalyvauti. 

- Ateinantį sekmadienį - per Sekmines - 10 val. šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Prašome palydėti užtarimo malda tvirtinamuosius! 

- Devynias dienas prieš Sekmines, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien (privačiai ar kartu) melstis į Šventąją Dvasią. Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoje bendruomeninės maldos.

B)  Šį sekmadienį - gegužės 13 d., per Šeštines, minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena. Komunikuoti – tai bendrauti, pranešti, dalintis žiniomis. Šią dieną Bažnyčia meldžiasi už visus žiniasklaidos darbuotojus, taip pat krikščionis, kurie perduoda mums įvairias tikėjimo žinias. Popiežius Pranciškus laiške šių metų visuomenės komunikavimo dienos proga rašo: Dievo plane komunikavimas yra esminis būdas gyventi bendryste. Tačiau žmogus, jei pasiduoda puikybei ir savanaudiškumui, gali iškreiptai naudotis gebėjimu komunikuoti. Tiesos falsifikavimas yra tokio iškraipymo požymis. Šiandien, vis spartesnio komunikavimo sąlygomis, regime „netikrų naujienų“ gausą. Tad kaip gintis - klausia Popiežius? Radikalus vaistas nuo melagingumo viruso yra leistis būti apvalytam tiesos. Tiesa yra tai, kuo galima remtis, kad neparkristum. Vienintelis tikrai patikimas bei vertas pasitikėjimo, kuriuo galime kliautis gyvenime, yra gyvasis Dievas kaip sako Jėzaus Evangelijoje: „Aš esu tiesa“ (Jn 14, 6). Žmogus tiesą atranda tada, kai patiria šią artimybę - Dievo, - rašo Popiežius. Visą pop. Pranciškaus laiškią – apie tikras ir tariamas naujienas - publikuoja katalikai.lt .

C) Šią savaitę Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė tikintiesiems pasirengimo Popiežiaus kelionei į Lietuvą gaires. Gairės siūlo penkis pasirengimo žingsnius, kuriuos kiekvienas kviečiamas žengti asmeniškai ar su parapijos bendruomene, tai yra, kviečiama geriau pažinti Popiežiaus liudijamą Jėzaus asmenį ir pačią popiežiaus tarnystę, melstis intencijomis, kuriomis kiekvieną mėnesį kviečia maldai popiežius Pranciškus, dalintis šią žinia su aplinkiniais - parapijos bendruomenėje, dalyvauti susitikime su Popiežiumi ir vėliau - vadovautis gyvenime šiomis patirtimis. Gairės publikuojamos internetinėje svetainėje "kaisiadoriuparapija.lt" .
 
Klebonas