Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-05-27

 

A) Ateinantį - birželio pirmąjį sekmadienį – Devintinės ir maldų už Tėvus diena. Per Devintines, po sumos Mišių (12 val.), kviečiame dalyvauti procesijoje su Švč. Sakramentu.

Ateinantį sekmadienį šv. Mišios katedroje - 8, 10 ir 12 val. - bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus, o vakare - 18 val. - už mirusius; už mirusius tėvus šv. Mišios dar bus švenčiamos ir pirmadienį - po Tėvo dienos.

B) Birželio 1 d. pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje: šiokiadieniais - prieš Mišias vakare - 17.30 val., o sekmadieniais - prieš sumos Mišias - 11.30 val. Kviečiame dalyvauti.

Birželio 3 d., ateinantį sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose bus daroma rinkliava Popiežiaus vizito išlaidoms padengti. Prisidėkime. Taip pat kviečiame (jaunesnius asmenis) savanoriauti Popiežiaus vizito dienomis. Kad popiežiaus viešnagė Lietuvoje praeitų sklandžiai, prireiks apie tūkstančio savanorių Vilniuje ir Kaune. Savanorių registracija – intern. svetainėje popieziaus-vizitas.lt (registracija vyks iki rugpjūčio 1 d.).

C) Birželio 14-17 dienomis katedroje bus iškilmingai švenčiamos palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės.

Palaimintojo Teofiliaus minėjimą liturgijoje nustatė Apaštalų sostas atsižvelgus į Vietinės Bažnyčios pageidavimą – jis kasmet bus švenčiamas birželio 14 d., Lietuvoje minint Tremties dieną. Šiemet katedroje minėjimas užtruks net keturias dienas, taip siekiant iškilmingiau paminėti pirmąsias Palaimintojo beatifikacijos metinės, pabrėžiant šio asmens žinomumą visuomenėje ir dėkojant Dievui už palaimintojo tikėjimo tvirtybę. Tiksli šio minėjimo - keturdienio programa skelbiama internt. svetainėje "teofilius.lt", taip pat katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti.

Klebonas