Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2018-07-01)

 

A) Šį sekmadienį - liepos 1 d. - katedroje bus daroma rinkliava Apaštalų Sosto reikmėms – Popiežiaus labdaringai veiklai paremti; tokios rinkliavos per petrines ar artimiausią šventei sekmadienį daromos daugumoje pasaulio bažnyčių. Dėkojame už aukas!

B) Liepos 1 - 12 d. Žemaičių Kalvarijoje, Telšių vyskupijoje, vyks Žemaičių Kalvarijos atlaidai, o liepos 8 – 15 d. Marijampolėje – Vilkaviškio vyskupijoje - palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai; atlaidų tvarka skelbiama internete, taip pat katedros skelbimų stende.

Klebonas