Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2018-07-22/29)

 

1. Rugpjūčio 5 d. - sekmadienį - Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai.

Atlaidų dieną 12 val., atsisveikinimo su šia parapija Mišias celebruos vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Kaip buvo skelbta, šių metų liepos 2 d. Apaštalų Sostas šį Kaišiadorių vyskupijos kunigą nominavo vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru – vyskupu pagalbininku. Rugpjūčio mėnesį A. Jurevičius išvyks darbui į paskyrimo vietą – Kauno arkivyskupiją.

Rugpjūčio 5 d. atlaidų pamaldų tvarka katedroje - kaip kasmet - šv. Mišios 8 val. (10 ir 18 val. Mišių nebus), nuo 10 iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. 12 val. - iškilmingos atlaidų šv. Mišios, homiliją sakys – kun. Povilas Narijauskas, Marijos radijo programų direktorius, po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė pievelėje prie klebonijos (vaišinsimės žuviene iš Molėtų krašto). Kviečiame dalyvauti!

2. Kaip kasmet, rugpjūčio 15 - 22 d. Pivašiūnų šventovėje vyks didieji Žolinės atlaidai. Iš anksto kviečiame dalyvauti atlaiduose. Rugpjūčio 22 d. planuojama autobusu parapijiečių piligrinimė kelionė į atlaidus Pivašiūnuose. Norinčius vykti prašome registruotis klebonoje arba katedroje - raštinėje.

Klebonas