Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2018-08-12

 

Dėl Žolinės pamaldų ir atlaidų

1. Kaišiadorių katedroje - per Žolinę (rugpjūčio 15 d.) - šv. Mišios - 10 ir 18 val.; prieš Mišias bus šventinami žolynai.

2. Rugpjūčio 15 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. M. Marija - Nuliūdusiųjų paguoda, prasidės didieji Žolinės atlaidai; jie tęsis iki rugpjūčio 22 d. – aštuonias dienas. Svarbiausioji atlaidų diena - rugpjūčio 15-oji – Žolinė, tą dieną bus meldžiamasi už popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą. Kaišiadorių dekanato diena – rugpjūčio 16-oji. Atlaidų tvarkaraštis - katedros skelbimų stende, taip pat internete - http://www.pivasiunai.lt/pamaldumas/atlaidai/zoline/  Kviečiame dalyvauti!

3. Rugpjūčio 15 d. Pivašiūnų šventovėje 12 val. padėkos šv. Mišias taip pat celebruos buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, vyskupas nominatas dr. Algirdas Jurevičius, paskyrimo pastoracinei tarnystei į Kauno arkivyskupiją proga. Šių metų liepos 2 d. Apaštalų Sostas šį Kaišiadorių vyskupijos kunigą išrinko vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru (vyskupu pagalbininku).

Dėl Mišių ateinantį sekmadienį

Ateinantį sekmadienį – rugpjūčio 19 d. - Katedroje šv. Mišių 18 val. nebus. Kviečiame dalyvauti Mišiose 8, 10 arba 12 val. Tą popietę Katedroje patarnaujantys kunigai dalyvaus dr. Algirdo Jurevičiaus konsekracijoje vyskupu Kauno arkikatedroje.

Klebonas