Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-08-26

 

1. Ateinantį sekmadienį (rugsėjo 2 d.), pradedant Naujuosius mokslo metus, kviečiame maldai už mūsų parapijos moksleivius, mokytojus ir studentus, prašant jiems Dievo palaimos, kad siekdami žemiškojo, nepamirštų ir dieviškojo mokslo. Šv. Mišios katedroje 12 val. bus švenčiamos už parapijos mokinius, mokytojus, mokyklų vadovus, studentus... Kviečiame dalyvauti!

2. Rugsėjo 1-8 d. Trakų bažnyčioje, Vilniaus arkivyskupijoje, bus švenčiami Jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos Marijos – Lietuvos Globėjos gimimo atlaidai.

Trakų Dievo Motina yra garsi nuo seno malonėmis – užtarimu, prieš 300 metų – 1718 m. Marijos paveikslas Trakuose vainikuotas Popiežiškomis karūnomis ir suteiktas Lietuvos Globėjos titulas - šiemet švenčiami Jubiliejiniai paveikslo karūnavimo metai. Atlaidų tvarkaraštis skelbiamas internete -http://www.trakubaznycia.lt/

3. Rugsėjo 9 d. planuojama Kaišiadorių parapijiečių piligriminė kelionė į atlaidus Šiluvoje. Dėl kelionės prašome registruotis katedros raštinėje arba klebonijoje, kelionės kaina 12 eurų. 

Klebonas