Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-11-25

 

Dėl Advento laiko...

 Ateinantį sekmadienį - gruodžio 2 d. - pradėsime Advento laiką Bažnyčioje ir Naujus liturginius metus.

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pramogoms, neapleisti gerų darbų.

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val. Pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

Advento metu - po pamaldų katedroje - parapijiečiai galės įsigyti pašventintų Kalėdaičių kūčioms. Aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui.

 

Kiti skelbimai:

 1. Lapkričio 26 d. (šį pirmadienį) kviečiame klausytis egzorcisto - kun. Arnoldo Valkausko katechezės - Ko turėtume vengti, kad nepatektume į piktojo žabangas. Pradžia – 19 val., vieta - Birutės g. 9, Kaišiadorys (Vyskupijos sielovados centras).

2. Nuo 1-ojo advento sekmadienio - kiekvieną sekmadienio vakarą Marijos radijas iš Kaišiadorių katedros - palaimintojo Teofiliaus koplyčios - transliuos tiesiogiai pamaldas. Programa: 15 val. – Gailestingumo malda, 17 val. - Švč. Sakramento adoracija ir 18 val. - šv. Mišios.

Klebonas