Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2019-06-16)

 

1. Ateinantį sekmadienį - birželio 23 d. -  Bažnyčia švęs Devintines - Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Po sumos Mišių kadedroje bus daroma Eucharistinė procesija bažnyčios šventoriuje. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.

2. Birželio 22 d. (šeštadienį) kviečiame parapijiečius į pamaldas Videniškių parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - dalyvauti šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Šv. Mišios Videniškių bažnyčioj – 12 val. (šventinė programa prasidės 10 val. – giesmės, maldos, katechezė, po Mišių – agapė ir šventinis koncertas). Programa - https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;903 

Į Videniškius kviečiame vykti ir autobusu – būtina registruotis parapijos raštinėje, kelionės kaina 9 eur.

3. Kaišiadorių vyskupo kvietimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti palaimintojo Mykolo Giedraičio iškilmėje Videniškiuose, žr. - https://kaisiadorys.lcn.lt/naujienos/;906

 

 Klebonas