Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2019-11-24 ir 2020-12-01

 

Dėl Advento laiko

     Gruodžio 1 d., prasideda Advento laikas Bažnyčioje ir Nauji liturginiai metai. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pramogoms, neapleisti gerų darbų.

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val. Pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

Advento metu - po pamaldų katedroje - parapijiečiai galės įsigyti pašventintų Kalėdaičių kūčioms. Aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui.

 

Dėl bendros maldos

     Neokatechumeninio kelio bendruomenė Kaišiadoryse, kaip kasmet, ir per šį adventą kviečia bendrai maldai – kartu melstis Dievo tautos liturgines valandas – brevijorių. Maldai kviečiame kiekvieną darbo dieną (nuo šio pirmadienio - gruodžio 2 d.) – prieš pradedant darbus – 7.30 val., vyskupijos sielovados centre – Birutės g. 9, Kaišiadoryse. 

 

Dėl akcijos "Gerumas mus vienija"

     Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą! 

 

Klebonas