Skelbimai katedroje – 2018-04-22

 

1. Šį sekmadienį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už dvasininkiją ir pašaukimus kunigystei - Gerojo ganytojo tarnystei - kad Bažnyčia nestokotų gerų, pasišventusių šiai tarnystei asmenų, paskui kuriuos sektų avys – „klausytų jų balso“, kaip sakoma Evangelijoje. Šia proga kviečiama melsti ir už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui – vienuolijoms, taip pat krikščioniškai šeimai, kur jauni žmonės subręsta dvasiniams pašaukimams. Plačiau žr. - katalikai.lt - pop. Pranciškaus žodis "Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga".

2. Šį pirmadienį – balandžio 23 d. – Lietuvoje liturgijoje minimas šv. kankinys Jurgis, antrasis Lietuvos globėjas; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.

3. Ateinantį sekmadienį Bažnyčia minės Gyvybės dieną. Lietuvos Vyskupai, atsiliepdama į Visuotinės Bažnyčios raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvoje paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. Taip pat šią dieną kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto visu gyvenimu skleisti gyvybės evangeliją.

Klebonas