Aktualu

Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ atsistatydinimo ir vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS paskyrimo apaštališkuoju administratoriumi

2019 metų kovo 1 dieną popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo Liongino Virbalo SJ atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo pareigų.

"Žmogiškųjų išteklių svarba sielovadoje" - projektas, kurį 2019 m. įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

 

Projekto, kurį įgyvendina Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras, tikslas - stiprinti Kaišiadorių vyskupijos sielovadininkų - kunigų, sielovados darbuotojų parapijose, dekanatų koordinatorių - dvasines, profesines kompetencijas bei bendruomeniškumą.

Puslapiai