Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2016-07-24)

 

1. Rugpjūčio 7 d. - sekmadienį - Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos šios sukaktys: šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

SKELBIMAS 2016-05-29

Ateinantį, pirmąjį birželio penktadienį - birželio 3 d. -  parapijos Moterų maldos grupelė kviečia visus į Šlovinimo pamaldas, kurios vyks katedroje po Mišių vakare – 19 val. Pamaldų metu adoruosime Švč. Sakramentą, giedosime Dievo šlovinimo giesmes, klausysimės Dievo žodžio ir melsimės padėkos Dievui malda...

Skelbimas 2016-05-22

Ateinantį sekmadienį - gegužės 29 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė Devintinių procesija katedros šventoriuje; kviečiame dalyvauti! 

Klebonas

Puslapiai