Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2016-08-28

 

1. Nuo rugsėjo pirmojo šeštadienio keisis šv. Mišių laikas katedroje šeštadienio rytą - šv. Mišios šeštadieniais bus švenčiamos 10 val. ( kaip buvo iki šiol - 8.30 val. šv. Mišių šeštadieniais nebus).

2. Rugsėjo 1 - 8 dienomis Trakų bažnyčioje, Vilniaus arkivyskupijoje, bus švenčiami tradiciniai Dievo Motinos Marijos gimimo - Trakinės atlaidai. Atlaidų dienomis šv. Mišios - 12 ir 18 val.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2016-07-24)

 

1. Rugpjūčio 7 d. - sekmadienį - Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos šios sukaktys: šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

SKELBIMAS 2016-05-29

Ateinantį, pirmąjį birželio penktadienį - birželio 3 d. -  parapijos Moterų maldos grupelė kviečia visus į Šlovinimo pamaldas, kurios vyks katedroje po Mišių vakare – 19 val. Pamaldų metu adoruosime Švč. Sakramentą, giedosime Dievo šlovinimo giesmes, klausysimės Dievo žodžio ir melsimės padėkos Dievui malda...

Puslapiai