Skelbimai

Skelbimas 2016-05-22

Ateinantį sekmadienį - gegužės 29 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė Devintinių procesija katedros šventoriuje; kviečiame dalyvauti! 

Klebonas

Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2016-04-24

1. Paskutinį balandžio sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Dar 1998 m. Lietuvos Vyskupai, atsiliepdami į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose - paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas.

Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukakties minėjime (2016-04-03)

Paskutinę Velykų liturginės iškilmės dieną Visuotinė Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį.Tą dieną Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti katedros Dievo Gailestingumo koplyčiai, ir paminėta Kaišiadorių vyskupijos 90-mečio sukaktis. Kaišiadorių vyskupija buvo įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

SKELBIMAS 2016-03-25

Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldose, Didįjį šeštadienį Velyknakčio pamaldose, taip pat Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) tikintieji galės įsigyti parapijos jaunimo paruoštas dovanėles; surinktos aukos už įsigytas dovanėles bus skirtos jaunimo kelionei į pasaulines Jaunimo dienas Krokuvoje, kurios vyks šių metų liepos mėnesį, taip pat vasaros stovyklos

Puslapiai