Skelbimai

Skelbimas

Galima užsirašyti Vėlinių Oktavos sudėtinėms šv. Mišioms. Darbo dienomis raštinėje nuo 10 val. iki 17 val. Bažnyčioje po šv. Mišių zakristijoje. Jūsų intencija bus meldžiamasi visą Oktavą ( lapkričio 1- 7 d.)

Devintinės

Ateinantį sekmadienį – birželio 22 d. -  švęsime Devintines, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Devintinių proga, ateinantį sekmadienį po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė procesija katedros šventoriuje; mieste procesijos (kaip buvo praeitais metais) nebus dėl gatvių perkasų; kviečiame dalyvauti!

Puslapiai