Skelbimai

KVIEČIAME DALYVAUTI DIEVO GAILESTINGUMO IŠKILMĖJE

Balandžio 12 d., Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį.

Tos šventės proga, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, 12 valandą, iškilmingų Šv. Mišių metu bus atidaroma Dievo Gailestingumo koplyčia. Joje pastoviam pagerbimui bus išstatytos šventojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija ir šv. Faustinos relikvija. Mišių metu giedos Katedros jungtinis choras, solistai Rita Preikšaitė ir Liudas Mikalauskas.

Kovo 19 d. - Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos Globėjo liturginė iškilmė

Kovo 19 d. - Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos Globėjo liturginė iškilmė; šv. Mišias 10 val. katedroje celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras; kviečiame dalyvauti ir pasimelsti už vyskupiją, jos globėjo dieną.

 

Lurdo žvakių akcija.

Lurdo žvakių akcija – kas tai?

 Tradicinė ir kasmetinė maltiečių akcija vykstanti nuo 2007-ųjų (iki 2014 metų keliavo 30 žmonių turinčių fizinę negalią);

 Akcija, į kurią įsitraukia maltiečių ir jaunųjų maltiečių grupės visoje Lietuvoje;

Puslapiai