Atlaidai Kaišiadorių Kristaus atsimainymo parapijoje 2014 08 03. 2