Įspūdžiai iš stovyklos Kaišiadorių parapijos savanorėm ir patarnautojam liepos 21-24 d.