Įvyko pirmasis Kaišiadorių parapijos jaunimo susitikimas 2015 01 23