Kristaus Atsimainymo atlaidai 2015-08-02 / 1.2 dalis