KRISTAUS ATSIMAINYMO ATLAIDAI IR ATSISVEIKINIMAS SU VYSKUPU AUGZILIARU ALGIRDU JUREVIČIUMI 2018-08-05 / 1 dalis