Kristaus Atsimainymo iškilmė ir parapijos atlaidai 2017-08-06 / 3 dalis