Kristaus Atsimainymo iškilmė ir parapijos atlaidai 2017-08-06 / 4 dalis