KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖS, PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS (2019-12-24 / 3 dalis)