KUNIGO MOZĖS PASKAITA APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ (2019-11-07)