PADĖKA DIEVUI UŽ PAL. TEOFILIŲ. RELIKVIJŲ ĮTEIKIMAS KAUNO SESERIMS BENEDIKTINĖMS 2018-06-14 / 1 dalis