Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 55 gimimo dangui metinės 2017- 08-20

   

    Šiemet šventėme 55 Palaimintojo Teofiliaus gimimo dangui metines. Šv. Mišias aukojo J.E. vyskupas emeritas  J.Matulaitis ir generalvikaras mons. kun. A. Jurevičius, kuris po šv. Mišių pristatė savo neseniai išleistą knygą: "Susipažinkime - Esu Teofilius". Knygos pristatymą moderavo Palaimintojo T. Matulionio maldos grupės vadovė Inesa Ramanauskienė. Parapijiečiai ir svečiai aktyviai gausiai buvo susirinkę knygos pristatyme, vėliau turėjo galimybę ją įsigyti ir gauti autoriaus autografą. 

Tekstas ir nuotraukos Nerijaus Ramanausko.