PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMAS. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę 2019-06-14 / 4 dalis