PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMAS. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei 2019-06-15 / 1 dalis.