PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO MINĖJIMAS. Šv. Mišios. Meldžiame malonės, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju 2019-06-16 / 1 dalis