PAMINĖTA MEDIKŲ GLOBĖJO ŠV. LUKO DIENA. ŠV. MIŠIOS UŽ MEDICINOS DARBUOTOJUS IR PACIENTUS 2019-10-24 / 1 dalis