Patarnautojų išvyka į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją 2015 01 27 / 2