SEKMINIŲ IŠVAKARIŲ ŠV. MIŠIOS IR ADORACIJA (2020-05-30)