ŠV. KALĖDŲ PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS 2017-12-24 / 4 dalis