Šv. Mišios už Kaišiadorių parapijos kleboną - monsinjorą dek. Rimvydą Jurkevičių, kunigystės 25-mečio jubiliejaus proga 2017-01-01 / 3 dalis