ŠV. RAŠTAS. KALNO PAMOKSLAS. KUN. TEOL. LIC. MOZĖ MITKEVIČIUS 2018-10-11