VAKARAS SU TEOFILIUMI. ŠV. MIŠIOS SU ARKIVYSKUPU EMERITU SIGITU TAMKEVIČIUMI 2017-10-29 / 3 dalis