VELYKŲ RYTO ŠV. MIŠIOS (karantino metu). Nuotraukos Giedrės Streikauskaitės (2020-04-12, 1 dalis)