Antroji Šventosios Dvasios dovana – SUPRATIMAS

 

„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs?

Sveiki, keliaujantys link Sekminių,

trečioji diena, kai meldžiamės Sekminių Sekvenciją, prašydami Šventosios Dvasios ir Jos dovanų. Nors pasiliekame toli vieni nuo kitų, bet tam tikra prasme visi drauge esame aukštutiniame kambaryje, laukdami Šventosios Dvasios išsiliejimo.

Išminties knygoje skaitome: „Meldžiausi ir man buvo suteiktas supratimas, šaukiausi [Dievo] pagalbos, ir atėjo pas mane išminties dvasia“ (Išm. 7, 7). Vakar apmąstėme Išminties dovaną, šiandien esame kviečiami pagalvoti apie Supratimą.

Žmogaus intelektas gali pažinti tik akivaizdžius, žmogiškus dalykus. O tam, kad jis galėtų skverbtis į dieviškus dalykus, kurie pranoksta prigimtinę intelekto galią, yra reikalinga antgamtinė šviesa. Ši antgamtinė šviesa, pasak šv. Tomo, ir yra Šventosios Dvasios supratimo dovana. Ji padeda žmogaus intelektui skverbtis į dieviškas tiesas. Apaštalas Paulius meldžia Viešpatį suteikti krikščioniams „apreiškimo Dvasią“, kuri apšviestų jų „širdies akis“, kad jie galėtų pažinti Dievo slėpinius (plg. Ef 1, 17-18)

Taip pat šv. Tomas pastebi, kad supratimo dovana yra skirta gilesniam Šventojo Rašto suvokimui . Pirmiausia ji apšviečia tikinčiojo dvasią, kad šis galėtų klausyti Dievo žodį ir jį priimti kaip žodį, kylantį tiesiai iš Kristaus, interpretuoti ir pritaikyti kasdieniame krikščioniškame gyvenime.

Ir, turbūt, svarbiausia, kad ši Šventosios Dvasios dovana parodo, kad kuo mes tobuliau pažįstame Dievą, tuo labiau mūsų protas suvokia, kaip stipriai jis yra Dievo slėpinio pranoktas. Žmogaus pažinimas čia žemėje visuomet išliks netobulas ir neišbaigtas. Tad regėkime „širdies akimis“, nes „palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8)

Įsikurkime Aukštutiniame kambaryje priimdami tai, ką Viešpats mums yra paruošęs. Juk Jis geriau nei mes patys pažįsta mūsų širdį ir mūsų poreikius.

Drauge maldoje –

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "PDF" formatu

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "Word" formatu

SEKMINIŲ SEKVENCIJA