Devynių dienų kelionė link Sekminių. „ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs?

 

„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs?

Mieli tikėjimo bendrakeleiviai,

Viešpatie Dieve, neturiu supratimo, kur link einu, nematau prieš save kelio, nežinau, kur jis baigiasi. Tiesą sakant, aš nepažįstu nė savęs, o tai, kad manau, jog vykdau Tavąją valią dar nereiškia, kad taip iš tiesų ir yra. Tačiau tikiu, kad troškimas Tau patikti iš tiesų Tau patinka. Ir viliuosi, kad visi mano darbai dega tuo troškimu. Viliuosi, kad nebedarysiu nieko, kas nebūtų įkvėpta troškimo patikti Tau. Ir žinau, kad jei taip elgsiuosi, net man to nežinant, Tu atvesi mane į teisingą kelią. Todėl visada pasikliausiu Tavimi, nors ir atrodytų, jog pasiklydau ar atsidūriau mirties šešėlyje. Nebijosiu, nes Tu esi visada su manimi, ir niekada nepaliksi manęs vieno (-s) šioje kelionėje (Antologija Pax Christi).

Pradedame devynių dienų kelionę link Sekminių, tikėkimės, kad Dievo vedami ne tik labiau pažinsime Šventosios Dvasios dovanas, bet ir save pačius. Tikėkimės, kad skaitymui, maldai ir apmąstymams skirtas laikas, leis labiau pamilti Dievą, Bažnyčią ir atsiverti Šventosios Dvasios vedimui. 2014 metais popiežius Pranciškus pradėdamas naują katechezių ciklą apie Šventosios Dvasios dovanas sakė: „Jūs žinote, kad Šventoji Dvasia yra Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio siela, gyvybiniai syvai: tai Dievo Meilė, kuri apsigyvena mūsų širdyje ir bendrauja su mumis. Šventoji Dvasia visada yra su mumis, mūsų širdyse.

Pati Dvasia yra tobula „Dievo dovana“ (plg. Jn 4, 10) ir suteikia įvairių dvasinių dovanų tiems, kurie ją priima. Bažnyčia jų išskiria septynias – tai skaičius, simbolizuojantis pilnatvę, visumą; tai dovanos, apie kurias daugiau sužinome rengdamiesi Sutvirtinimo sakramentui, kurių šaukiamės senoje maldoje, vadinamoje „Sekminių sekvencija“. Šios dovanos yra išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir Dievo baimė.

 

Sekminių iškilmės liturgijoje Bažnyčia su Jėzumi kreipiasi į Tėvą, idant atnaujintų Šventosios Dvasios siuntimą. Kiekvienas mūsų, kiekviena grupė, kiekvienas judėjimas, Bažnyčioje kreipiasi į Tėvą prašydami šios malonės. Keliaudami per šį devyndienį, kasdien gaudami medžiagą apmąstymui, melskime Šventosios Dvasios dovanų, pasistenkime į jas pasigilinti perskaitydami Popiežiaus Pranciškaus tekstus, įsiklausydami į Dievo Žodį, pasimokydami iš šventųjų gyvenimų, apmąstydami savo istoriją, su padrąsinimu keliaudami į kasdienybę ir melsdamiesi Sekminių sekvenciją. Priimkime tai, ką Dievas mums dovanoja, kad mūsų širdys būtų pasiruošusios.

Keliaudami kartu maldoje ir bendrystėje

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

 

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "PDF" formatu

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "Word" formatu

SEKMINIŲ SEKVENCIJA