Gegužės 17 d. 17:20 per MARIJOS RADIJĄ

 

Kaip neprarasti gyvenimo prasmės? Svečiuojasi Matas Gudauskis ir Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas mons. dek. mons. Rimvydas Jurkevičius. Laidą veda Vijoleta Vitkauskienė. 

MARIJOS RADIJAS