Ketvirtoji Šventosios Dvasios dovana - TVIRTUMO DOVANA

„ATĖJUS SEKMINIŲ DIENAI...“ - ar būsi pasiruošęs?

Tikėjimo namiškiai,

jau penktoji diena, devyndienio vidurys. Gal kai kam kaip bet kurioje kelionėje, rekolekcijose ar žygyje pusiaukelėje kyla abejonių – ar to reikėjo? Ar šis maldai ir apmąstymams skirtas laikas yra naudingas? Ar tai keičia mane, padaro atviresnį Šventosios Dvasios dovanoms, Jos vedimui? Gal pats laikas įsigilinti į Tvirtumo dovaną, per kurią purenama mūsų širdies dirva, kuri padeda tvirtai stovėti tikėjime, likti ištikimiems kasdienos apsisprendimams, savo ištartam žodžiui, savo pasirinkimams.

Daugelis tikėjimo kelionėje patiriame išbandymus, nevertumo jausmą, mus gniuždančius nesusipratimus, nežinią, abejones ir galime nusivilti savimi, kitais, Bažnyčia. Vis dėlto Dievas niekada nebando virš mūsų jėgų. Tais momentais, kai norisi ištarti „daugiau nebegaliu“, Jis yra arčiausiai mūsų. Viešpats niekuomet neleidžia, kad pritrūktume stiprybės. Jis visuomet su mumis. „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“, – sako apaštalas Paulius(Fil 4, 13). Drauge su juo savo išbandymuose mes galime melsti Tvirtumo dovanos, kad ne savyje, bet Viešpatyje ieškotume jėgų pakelti vieną ar kitą gyvenimo išbandymą. Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! Viską darykite su meile“ (1 Kor 16, 13 – 14). Šie paraginimai atrodo skirti tarsi kareiviams: būti pasiruošus, stovėti kaip parade, kovoti kaip tikri vyrai, būti susistiprintiems. Bet visos šios metaforos jungiamos su meile. Tikras tvirtumas, stiprybė neįmanomi be meilės. Tad melskime Dievą Tvirtumo dovanos, kad pirmiausiai sugebėtume likti tvirti meilėje, tada Jame ir per Jį būsime sustiprinti ir kasdieniniams žingsniams bei žygiams. Nes didžiausia yra meilė! (plg. 1 Kor 13, 13).

Pasilikime tvirtai įsišakniję Meilėje –

Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

 

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "PDF" formatu

Medžiaga atsisiuntimui į savo kompiuterį "Word" formatu

SEKMINIŲ SEKVENCIJA